Avinguda Jordà, 18 - 08035 Barcelona  •  93 418 68 33  •  93 418 74 85  •  info@eoibcnvh.cat

Inici   >   Cursos d'Estiu   >   curs estiu anglès 2020
curs estiu anglès 2020

                                             ANGLÈS

                                             ENGLISH

                                        

                                   Matricula't ara

                       a partir del 4 de maig i fins el 21 de juny                                            

 

OFERTA DE CURSOS:

- ANGLÈS 80 HORES

- ANGLÈS 40 HORES

- ANGLÈS SEMIPRESENCIAL

- ANGLÈS SENSE PRESSA

- LET'S TALK ABOUT TV SERIES

 

ANGLÈS: CURSOS DE 80 HORES

DURADA

Matí  o  tarda, 4 setmanes.  Del 29 de juny al 24 de juliol

NOMBRE D’HORES

Matí i tarda    80 hores

HORARI

De  dilluns a divendres 

Matí   de 10:00 a 14:00h

Tarda de 16:00 a 20:00h

NIVELLS

 

Matí i tarda 1r (A1), 2nA (A2A), 2nB (A2B), 3rA (B1A), 3rB (B1B), 4tA (B2.1A), 4tB (B2.1B), 5è (B2.2) i C1(C1)

PREUS

338,80€

(El preu no inclou els llibres de classe ni qualsevol altre material necessari).

DATES DE MATRÍCULA

D’ANGLÈS

 

EN LÍNIA: del 4 de maig al 21 de juny

PRESENCIAL: 

22 de maig, de 10.00 a 14.00 

25 i 28 de maig, de 16.00 a 20.00 h

 

29 de maig, de 10.00 a 14.00 h


A partir del 8 de juny: dimarts i dimecres de 10.00 a 14.00 h, dilluns i dijous de 16.00 a 20.00 h


26 de juny de 10.00 a 13.00

 

PAGAMENT:
ES PODRAN TRIAR  D’AQUESTES
OPCIONS

- Per internet. En línia amb targeta

- A les oficines de La Caixa:
El pagament del curs es farà amb l'imprès de la matrícula abans de 48 hores de la inscripció a les oficines del banc .

- A l’escola. Es podrà pagar amb targeta o a les oficines de La Caixa:
El pagament del curs es farà abans de 48 hores a qualsevol de les oficines la  Caixa amb l’imprès que es donarà en el moment de la matrícula.

En cas de renúncia  injustificada per part de l'alumne o una vegada hagi començat el curs no es retornarà l’import de la matrícula.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

Fotocòpia del certificat d’estudis que acrediti el nivell (en cas de no ser antic alumne de l’EOI Barcelona-Vall d’Hebron i accedir a un nivell superior a 1r)

TEST DE NIVELL

Procediment

Principiants. Les persones que vulguin fer primer hauràn de matricular-se directament. En aquest cas, si després volen canviar de nivell, no tindran garantida la plaça.

Les persones que acreditin un nivell de llengua (vegeu taula d'equivalències) hauran de matricular-se en el nivell correponent a la titulació presentada.

Les persones que no tinguin un nivell acreditat hauran de matricular-se i després fer un test d'anivellament.

DIES DEL TEST DE NIVELL

20 de maig a les 16:00h

5 de juny a les 10:00h i a les 18:00h

17 de juny a les 12:30h i a les 18:00h

 

Es pot escollir fer el test de nivell en línea. Durada 60 minuts.

 

 

ANGLÈS: CURSOS DE 40 HORES

DURADA

Matí  o  tarda, 2 setmanes: 

Del 29 de juny al 10 de juliol

Del 13 al 24 de juliol

NOMBRE D’HORES

Matí i tarda    40 hores

HORARI

De  dilluns a divendres 

Matí   de 10:00 a 14:00h

Tarda de 16:00 a 20:00h

NIVELLS

 

Matí i tarda 1rA (A1A), 2nA (A2A), 3rA (B1A), 4tA (B2.1A), 5èA (B2.2) i C1A (C1A)

PREUS

194,80€

(El preu no inclou els llibres de classe ni qualsevol altre material necessari).

DATES DE MATRÍCULA

D’ANGLÈS

 

EN LÍNIA: del 15 d'abril al 21 de juny

PRESENCIAL: 

22 de maig, de 10.00 a 14.00 

25 i 28 de maig, de 16.00 a 20.00 h

 

29 de maig, de 10.00 a 14.00 h


A partir del 8 de juny: dimarts i dimecres de 10.00 a 14.00 h, dilluns i dijous de 16.00 a 20.00 h


26 de juny de 10.00 a 13.00

 

PAGAMENT: 
ES PODRAN TRIAR  D’AQUESTES
OPCIONS

- Per internet. En línia amb targeta

- A les oficines de La Caixa:
El pagament del curs es farà amb l'imprès de la matrícula abans de 48 hores de la inscripció a les oficines del banc .

- A l’escola. Es podrà pagar amb targeta o a les oficines de La Caixa:
El pagament del curs es farà abans de 48 hores a qualsevol de les oficines la  Caixa amb l’imprès que es donarà en el moment de la matrícula.

En cas de renúncia  injustificada per part de l'alumne o una vegada hagi començat el curs no es retornarà l’import de la matrícula.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

Fotocòpia del certificat d’estudis que acrediti el nivell (en cas de no ser antic alumne de l’EOI Barcelona-Vall d’Hebron i accedir a un nivell superior a 1r)

TEST DE NIVELL

Procediment

Principiants. Les persones que vulguin fer primer hauràn de matricular-se directament. En aquest cas, si després volen canviar de nivell, no tindran garantida la plaça.

Les persones que acreditin un nivell de llengua (vegeu taula d'equivalències) hauran de matricular-se en el nivell correponent a la titulació presentada.

Les persones que no tinguin un nivell acreditat hauran de matricular-se i després fer un test d'anivellament.

DIES DEL TEST DE NIVELL

20 de maig a les 16:00h

5 de juny a les 10:00h i a les 18:00h

17 de juny a les 12:30h i a les 18:00h

 

Es pot escollir fer el test de nivell en línea. Durada 60 minuts.

 

 

ANGLÈS SEMIPRESENCIAL

DURADA

Tarda, 4 setmanes.  Del 29 de juny al 24 de juliol

NOMBRE D’ HORES

Tarda 80 hores

HORARI

Dimarts i Dijous 

Tarda de 15:30 a 20:00h

NIVELLS

 

4t (B2.1), 5è (B2.2) i C1 (C1)

PREUS

338,80€

(El preu no inclou els llibres de classe ni qualsevol altre material necessari).

DATES DE MATRÍCULA

D’ANGLÈS

 

EN LÍNIA: del 4 de maig al 21 de juny

PRESENCIAL: 

22 de maig, de 10.00 a 14.00 

25 i 28 de maig, de 16.00 a 20.00 h

 

29 de maig, de 10.00 a 14.00 h


A partir del 8 de juny: dimarts i dimecres de 10.00 a 14.00 h, dilluns i dijous de 16.00 a 20.00 h


26 de juny de 10.00 a 13.00

 

PAGAMENT: 
ES PODRAN TRIAR  D’AQUESTES
OPCIONS

- Per internet. En línia amb targeta

- A les oficines de La Caixa:
El pagament del curs es farà amb l'imprès de la matrícula abans de 48 hores de la inscripció a les oficines del banc .

- A l’escola. Es podrà pagar amb targeta o a les oficines de La Caixa:
El pagament del curs es farà abans de 48 hores a qualsevol de les oficines la  Caixa amb l’imprès que es donarà en el moment de la matrícula.

En cas de renúncia  injustificada per part de l'alumne o una vegada hagi començat el curs no es retornarà l’import de la matrícula.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

Fotocòpia del certificat d’estudis que acrediti el nivell (en cas de no ser antic alumne de l’EOI Barcelona-Vall d’Hebron)

TEST DE NIVELL

Procediment

Les persones que acreditin un nivell de llengua (vegeu taula d'equivalències) hauran de matricular-se en el nivell correponent a la titulació presentada.

Les persones que no tinguin un nivell acreditat hauran de matricular-se i després fer un test d'anivellament.

DIES DEL TEST DE NIVELL

20 de maig a les 16:00h

5 de juny a les 10:00h i a les 18:00h

17 de juny a les 12:30h i a les 18:00h

 

Es pot escollir fer el test de nivell en línea. Durada 60 minuts.

 

ANGLÈS SENSE PRESSA

DURADA

Tarda, 4 setmanes.  Del 29 de juny al 24 de juliol

NOMBRE D’ HORES

40 hores

HORARI

De  dilluns a divendres 

Tarda de 17:00 a 19:00h

NIVELLS

 

Matí i tarda 2nA (A2A), 3rA (B1A), 4tA (B2.1A), 5èA (B2.2A) 

PREUS

194,40€

(El preu no inclou els llibres de classe ni qualsevol altre material necessari).

DATES DE MATRÍCULA

D’ANGLÈS

 

EN LÍNIA: del 4 de maig al 21 de juny

PRESENCIAL: 

22 de maig, de 10.00 a 14.00 

25 i 28 de maig, de 16.00 a 20.00 h

 

29 de maig, de 10.00 a 14.00 h


A partir del 8 de juny: dimarts i dimecres de 10.00 a 14.00 h, dilluns i dijous de 16.00 a 20.00 h


26 de juny de 10.00 a 13.00

 

PAGAMENT: 
ES PODRAN TRIAR  D’AQUESTES
OPCIONS

- Per internet. En línia amb targeta

- A les oficines de La Caixa:
El pagament del curs es farà amb l'imprès de la matrícula abans de 48 hores de la inscripció a les oficines del banc .

- A l’escola. Es podrà pagar amb targeta o a les oficines de La Caixa:
El pagament del curs es farà abans de 48 hores a qualsevol de les oficines la  Caixa amb l’imprès que es donarà en el moment de la matrícula.

En cas de renúncia  injustificada per part de l'alumne o una vegada hagi començat el curs no es retornarà l’import de la matrícula.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

Fotocòpia del certificat d’estudis que acrediti el nivell (en cas de no ser antic alumne de l’EOI Barcelona-Vall d’Hebron i accedir a un nivell superior a 1r)

TEST DE NIVELL

Procediment

Les persones que acreditin un nivell de llengua (vegeu taula d'equivalències) hauran de matricular-se en el nivell correponent a la titulació presentada.

Les persones que no tinguin un nivell acreditat hauran de matricular-se i després fer un test d'anivellament.

DIES DEL TEST DE NIVELL

20 de maig a les 16:00h

5 de juny a les 10:00h i a les 18:00h

17 de juny a les 12:30h i a les 18:00h

 

Es pot escollir fer el test de nivell en línea. Durada 60 minuts.

 

LET'S TALK ABOUT TV SERIES

DURADA

Tarda, 4 setmanes.  Del 29 de juny al 24 de juliol

NOMBRE D’ HORES

30 hores

HORARI

Dimarts, dimecres i dijous

Tarda de 17:00 a 19:30h

NIVELLS

 

B2-C1

PREUS

158,80€

(El preu no inclou els llibres de classe ni qualsevol altre material necessari).

DATES DE MATRÍCULA

D’ANGLÈS

 

EN LÍNIA: del 4 de maig al 21 de juny

PRESENCIAL: 

22 de maig, de 10.00 a 14.00 

25 i 28 de maig, de 16.00 a 20.00 h

 

29 de maig, de 10.00 a 14.00 h


A partir del 8 de juny: dimarts i dimecres de 10.00 a 14.00 h, dilluns i dijous de 16.00 a 20.00 h


26 de juny de 10.00 a 13.00

 

PAGAMENT: 
ES PODRAN TRIAR  D’AQUESTES
OPCIONS

- Per internet. En línia amb targeta

- A les oficines de La Caixa:
El pagament del curs es farà amb l'imprès de la matrícula abans de 48 hores de la inscripció a les oficines del banc .

- A l’escola. Es podrà pagar amb targeta o a les oficines de La Caixa:
El pagament del curs es farà abans de 48 hores a qualsevol de les oficines la  Caixa amb l’imprès que es donarà en el moment de la matrícula.

En cas de renúncia  injustificada per part de l'alumne o una vegada hagi començat el curs no es retornarà l’import de la matrícula.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

Fotocòpia del certificat d’estudis que acrediti el nivell (en cas de no ser antic alumne de l’EOI Barcelona-Vall d’Hebron i accedir a un nivell superior a 1r)

TEST DE NIVELL

Procediment

Les persones que acreditin un nivell de llengua (vegeu taula d'equivalències) hauran de matricular-se en el nivell correponent a la titulació presentada.

Les persones que no tinguin un nivell acreditat hauran de matricular-se i després fer un test d'anivellament.

DIES DEL TEST DE NIVELL

20 de maig a les 16:00h

5 de juny a les 10:00h i a les 18:00h

17 de juny a les 12:30h i a les 18:00h

 

Es pot escollir fer el test de nivell en línea. Durada 60 minuts.

 

Nota: Totes les informacions d’aquest web estan subjectes a possibles canvis.

 

Informació i contacte: 

Coordinació d'anglès: summercoursevh@gmail.com

Coordinació general de cursos especials: cesp.vh@gmail.com 

 

EQUIVALÈNCIES DELS NIVELLS:   

En el moment de la matrícula, les persones informaran del seu nivell.

En cas que no tinguin un nivell acreditat, hauran de matricular-se i després fer un test d'anivellament.

Nivell de l’EOI

Nivell segons el Marc Europeu Comú de Referència

1r

A1 (usuari bàsic)

2n

Se situa a la franja de l’A2 (usuari bàsic)

3r

Se situa a la franja del B1 (primer nivell de l’usuari independent)

4t

Se situa entre el nivell B1 i el nivell B2 (usuari independent)

Se situa a la franja del B2 (usuari independent)

C1

Se situa a la franja de C1

 

Informació important i preguntes freqüents

Vacants. Les vacants que quedin després del període ordinari de preinscripció i matrícula s'oferiran en horari de secretaria fins a l'inici dels cursos. 

Persona que ha de fer la matrícula. La matrícula presencial no implica que sigui imprescindible que l’interessat la realitzi personalment: la pot fer

una altra persona de la seva confiança en el seu nom.

Matrícula gratuïta o amb exempcions. Es farà directament al centre segons calendari i s’aportarà la documentació necessària.

Nivell. Els alumnes que no puguin acreditar el seu nivell han de realitzar una prova de nivell. Posteriorment,  l'escola els assignarà una plaça en el curs corresponent. S'escollirà el dia del test de nivell en el moment de la matrícula. Els resultats del test es podran consultar a la web de cursos d'estiu el juny abans de començar el curs.

Retorn de taxes. En cas de renúncia per part de l’alumne, no es retornarà l’import de la matrícula una vegada iniciat el curs. Un cop iniciat el curs no es retornaran les taxes de la matrícula.

Sorteig. NO  ES FA CAP SORTEIG DE PLACES. La matrícula es fa directament i sense sorteig fins a omplir totes les places.

Els grups tenen un mínim de 12 alumnes i un màxim de 20.

Els menors han de presentar les autoritzacions necessàries signades.

Avaluació . Els cursos d’estiu s’avaluen formalment i donen dret a un certificat amb nota. Aquells alumnes que hagin complert el requisit d’assistència, però que no hagin assolit els objectius del curs, tenen dret a un certificat d’assistència. En qualsevol dels casos, es requereix haver assistit a un 80% del curs per obtenir-lo.

Relació amb els cursos oficials. Aquests cursos no donen preferència a la matrícula del curs oficial.

Crèdits per a alumnes universitaris Els nostres cursos estan reconeguts pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat. Algunes universitats reconeixen els cursos intensius de les EOI com a crèdits d’idioma de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.

Professorat d'educació primària i secundària. Una vegada finalitzat i superat qualsevol dels nostres cursos d'estiu, podreu enviar una fotocòpia compulsada del certificat al Departament d'Ensenyament perquè l'incorporin al vostre registre de formació XTEC.

Programes. Els continguts dels programes de cada idioma s’adeqüen al currículum de les escoles oficials d’idiomes, però no són equivalents als cursos ordinaris de l’any acadèmic, que són de 130 hores lectives.

REQUISITS PER MATRICULAR-SE. En el cas del curs d'anglès per a adolescents,  cal complir 14 anys abans del 31 de desembre de 2020. En el cas de l’anglès general, cal complir 16 anys abans del 31 de desembre de 2020. Pel que fa a la resta d’idiomes, cal tenir el títol de graduat escolar o tenir aprovat el 2n curs d’ESO i complir 14 anys abans del 31 de desembre d'aquest any.


 

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers d'anàlisi per recopilar informació amb la finalitat de millorar els nostres serveis, així com per a l'anàlisi de la seva navegació. Si continua navegant, suposa l'acceptació de la instal·lació de les mateixes. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur, encara que haurà de tenir en compte que aquesta acció podrà ocasionar dificultats de navegació de la pàgina web.

Més informació